Door de Pensioenvergelijker met behulp van Pensioen 1-2-3 in te vullen vergelijkt de deelnemer twee pensioenregelingen. Als blijkt wat de verschillen tussen die pensioenregelingen zijn, kan de deelnemer bedenken wat deze verschillen voor hem persoonlijk betekenen. De Pensioenvergelijker is bedoeld voor nieuwe en bestaande deelnemers aan een pensioenregeling.

De Pensioenvergelijker bevat de volgende informatie:

  • de pensioensoorten waarin de basispensioenregeling voorziet
  • de pensioensoorten waarin de basispensioenregeling niet voorziet
  • informatie over de jaarlijkse pensioenopbouw
  • de risico’s omtrent de pensioenuitkering
  • de dekkingsgraad met een omschrijving van de betekenis en gevolgen ervan

De Pensioenvergelijker is op verschillende momenten nuttig:

  • tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek
  • als de deelnemer zelf iets aanvullends wil regelen
  • als eerste stap bij waardeoverdracht

De deelnemer vult de Pensioenvergelijker in met behulp van laag 1 van het Pensioen 1-2-3 van twee verschillende pensioenregelingen. De volgorde van de stappen en iconen op de Pensioenvergelijker komen overeen met die op Pensioen 1-2-3. De informatie op de ingevulde Pensioenvergelijker is persoonlijk: de deelnemer kent zelf belang toe aan de verschillen. Zo kan hij de keuzes maken die het best bij zijn persoonlijke situatie passen.

Het format van de Pensioenvergelijker is zorgvuldig ontwikkeld en getest. Een half-vooringevulde Pensioenvergelijker biedt de deelnemer aanzienlijk meer comfort bij het invullen van het andere helft ten opzichte van een lege Pensioenvergelijker. Voor het gemak van de deelnemer adviseren de pensioenkoepels hun leden om de ‘eigen’ helft op de Pensioenvergelijker voor-ingevuld aan te bieden. Dit is echter niet verplicht.

De Wet pensioencommunicatie stelt dat de Pensioenvergelijker vanaf 1 juli 2016 beschikbaar moet zijn voor deelnemers van een pensioenregeling. De Pensioenvergelijker maakt deel uit van Pensioen 1-2-3, dat binnen drie maanden na indiensttreding aan nieuwe deelnemers moet worden verstuurd.

HIER KUNT U HET MODEL DOWNLOADEN

Een Word-versie van de Pensioenvergelijker is opvraagbaar bij de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars.