Een pensioenuitvoerder moet deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden periodiek informatie verstrekken in de vorm van een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO geeft de ontvanger een overzicht van zijn of haar actuele pensioenopbouw bij het pensioenfonds. Pensioenuitvoerders voldoen aan deze wettelijke informatieverplichting met de door de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars ontwikkelde UPO-modellen. Op deze pagina vindt u alle beschikbare informatie die u nodig hebt.

Pensioenfondsen en verzekeraars zijn wettelijk verplicht hun deelnemers van adequate informatie te voorzien over hun pensioenregelingen. De wetgeving voor pensioencommunicatie ziet het UPO als een jaarlijkse verantwoording van de pensioenopbouw. Voor het totaalplaatje van het pensioen in de eerste en tweede pijler wordt verwezen naar www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Het UPO dat sinds 2017 wordt verstuurd is korter, overzichtelijker en herkenbaarder doordat de beeldtaal door het gebruik van iconen aansluit bij Pensioen 1-2-3 en de Pensioenvergelijker.

Het UPO 2019 is, als gevolg van de IORP II-richtlijn en tegen het advies van de pensioenkoepels in, juist uitgebreid met enkele informatieonderdelen. Onder meer het reglementair te bereiken pensioen is (weer) verplicht opgenomen. Het UPO 2020 moet ook het te bereiken pensioen in drie scenario’s op basis van de Uniforme Rekenmethodiek tonen.

De UPO-modellen moeten duidelijk zijn voor de deelnemer en zo goed mogelijk toepasbaar zijn voor de diverse pensioenregelingen. Daarom werken het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie samen met hun leden in de koepelwerkgroep UPO aan het updaten en de ontwikkeling van (nieuwe) UPO-modellen.

In de modellen 2024 die u op deze pagina kunt downloaden, is zichtbaar gemaakt wat de wijzigingen zijn ten opzichte van het UPO van het voorgaande jaar. Met de toelichting in de handleiding kunt u de modellen voor uw eigen regeling(en) maken.

UITKERINGSOVEREENKOMST EN PREMIEOVEREENKOMST (MODEL 1)

KAPITAALOVEREENKOMST (MODEL 2)

PREMIEOVEREENKOMST (MODEL 3)

EX-PARTNER (MODEL 4)

PENSIOENGERECHTIGDEN (MODEL 5)

UW OVERZICHT ARBEIDSONGESCHIKTHEID (INKOMENSVERZEKERAARS)

Hier kunt u de handleiding downloaden:

HANDLEIDING UPO 2023 MODEL 1 t/m 5 VERSIE december 2024 

 

Handleiding alle modellen 2017 (model 1 t/m 5) 

UPO Actieven
Uitkeringsovereenkomst en premieovereenkomst (model 1)
Kapitaalovereenkomst (model 2)
Premieovereenkomst (model 3)
Uw overzicht arbeidsongeschiktheid (inkomensverzekeraars)

UPO Ex-partner
UPO Ex-partner 2017 (model 4)

UPO Pensioengerechtigden
UPO Pensioengerechtigden (model 5)
UPO Arbeidsongeschiktheidspensioen (inkomensverzekeraars)