De pensioenuitvoerder kan de Werkgeverschecklist samen met de werkgever op maat maken. De checklist heeft een nauwe samenhang met laag 1 van het wettelijk verplichte Pensioen 1-2-3. Werkgevers kunnen laag 1 van ‘hun’ Pensioen 1-2-3 printen en bespreken tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek.

Pensioen is een belangrijke én kostbare arbeidsvoorwaarde. Laag 1 van Pensioen 1-2-3 en de bijbehorende checklist zijn zo laagdrempelig mogelijk opgesteld om basale pensioenvoorlichting door werkgevers mogelijk te maken. Deze laagdrempeligheid draagt bij aan het vergroten van het pensioenbewustzijn van werknemers.

Checklist: wegwijs in het pensioen

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Het is daarom goed om uw nieuwe/toekomstige medewerker tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek iets te vertellen over uw pensioenregeling. In deze checklist staan de belangrijkste onderwerpen. Print laag 1 van Pensioen 1-2-3 voor u aan het gesprek begint. U vindt deze op . Vertel uw nieuwe/toekomstige medewerker vervolgens…

pensioen123
...wat er wel onder de pensioenregeling valt en wat niet

Pak laag 1 van Pensioen 1-2-3 erbij en bekijk samen de onderdelen ‘Wat krijgt u in onze pensioenregeling?’ en ‘Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?’. Misschien heeft u zelf aanvullende regelingen getroffen voor uw medewerkers. Bespreek deze dan ook en geef aan het eind van het gesprek laag 1 van Pensioen 1-2-3 aan hem mee.

aanvinkbox_ingevuld
groen (28)
...wat er wel onder de pensioenregeling valt en wat niet

Hoeveel pensioen hij bij u krijgt staat op het Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Dit overzicht ontvangt uw medewerker jaarlijks. Voor meer informatie over zijn totale pensioenopbouw kan hij terecht op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

aanvinkbox
groen (39)
...wat hij betaalt voor de pensioenregeling

U betaalt premie voor de pensioenregeling. Vertel uw medewerker wat u betaalt en wat hij zelf bijdraagt aan de pensioenregeling.

aanvinkbox
groen (59)
...wanneer hij eerder opgebouwd pensioen mee kan nemen

Als uw medewerker ergens anders pensioen opgebouwd heeft dan kan dit worden meegenomen naar . Dit heet waardeoverdracht. Uw medewerker kan waardeoverdracht aanvragen via .

aanvinkbox
groen (22)
...dat hij keuzes heeft in de pensioenregeling

Pak laag 1 van Pensioen 1-2-3 erbij en bekijk samen welke keuzes uw medewerker heeft.

aanvinkbox
groen (37)
...dat hij de pensioenregeling eenvoudig kan vergelijken

Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Met de Pensioenvergelijker kan uw medewerker zelf zijn huidige/vorige pensioenregeling vergelijken met uw pensioenregeling. Hij ziet dan wat de verschillen zijn en kan desgewenst zelf actie ondernemen.

aanvinkbox
groen (45)
...wanneer hij zijn eventuele partner moet aanmelden

Als uw medewerker samenwoont en een notariële akte heeft, of niet in Nederland woont, dan moet hij zelf zijn partner aanmelden.

aanvinkbox
email
...dat graat zijn e-mailadres ontvangt

digitaal . Dit bespaart kosten. Hiervoor is het nodig dat uw medewerker zijn e-mailadres doorgeeft via .

aanvinkbox
info
...welke informatie over zijn pensioen beschikbaar is

Voor meer informatie kan uw medewerker online terecht. Geeft u zelf ook pensioenvoorlichting? Vertel dit dan.

aanvinkbox

Disclaimer: Het pensioenregelement is altijd leidend. U vind dit hier:

is te bereiken via <088 008 4035>, of op

De Werkgeverschecklist is niet wettelijk verplicht.