Nieuws

Concepten voor UPO-modellen 2025 gepubliceerd

| Algemeen

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben vandaag op deze website de concepten voor de UPO-modellen 2025 en de bijbehorende handleiding gepubliceerd. Nieuw is dat de UPO-modellen er in 2 varianten zijn: modellen die niet voldoen aan de Wtp en modellen die wel voldoen aan de Wtp.

Lees verder

Definitieve UPO-modellen 2023 online

| Uniform Pensioen Overzicht

De minister van SZW heeft de modellen voor het UPO 2023 goedgekeurd. De goedkeuring leidt tot een aanpassing in het eerder gepubliceerde concept voor de …

Lees verder

UPO-modellen 2022 officieel vastgesteld

| Uniform Pensioen Overzicht

Staatssecretaris Wiersma van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 13 oktober 2021 de modellen voor het UPO 2022 officieel vastgesteld. De Pensioenfederatie …

Lees verder

UPO-modellen voor 2022 blijven ongewijzigd

| Uniform Pensioen Overzicht

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben voor de zomer de concepten voor de UPO-modellen 2022 en de bijbehorende handleiding ter akkoord voorgelegd aan …

Lees verder

UPO-modellen 2021 officieel vastgesteld

| Uniform Pensioen Overzicht

Minister Koolmees van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 26 november 2020 de modellen voor het UPO 2021 officieel vastgesteld. De minister …

Lees verder