Handleiding en standaardmodel Wet verbeterde premieregeling aangepast op URM

De handleiding van het standaardmodel Wet verbeterde premieregeling en laag 2 van het standaardmodel zijn geactualiseerd. Aanleiding hiervoor is de verplichting om per 1 januari 2019 de Uniforme Rekenmethodiek (URM) te hanteren voor het berekenen van scenario’s in het standaardmodel.

Aanpassing in handleiding en laag 2
Het standaardmodel voor pensioenfondsen en de bijbehorende handleiding zijn in november 2017 gepubliceerd. Pensioenfondsen die een premieregeling bieden, zijn sinds 1 januari 2018 wettelijk verplicht om dit standaardmodel te gebruiken om hun deelnemers inzicht te geven in hun keuze tussen een vaste en een variabele pensioenuitkering. Sinds de publicatie van het standaardmodel waren in de handleiding tijdelijke rekenmethodieken opgenomen om de in het standaardmodel weergegeven bedragen te berekenen. Daarbij was opgenomen dat deze rekenmethodieken vervallen op het moment dat de URM moet worden gebruikt.

Wettelijk is bepaald dat de URM per 1 januari 2019 moet worden gebruikt bij het berekenen van de scenario’s op het standaardmodel Wvp. Om de handleiding en het standaardmodel in lijn te brengen met deze wettelijke verplichting, is nu de toelichting bij de rekenmethodiek in de handleiding bij het standaardmodel aangepast. Afgezien van een relatief kleine tekstuele aanpassing in de tekst van blok 5 van laag 2 is het standaardmodel voor pensioenfondsen zelf.

Recente updates

Archief