Kamerbehandeling leidt tot één wijziging van het UPO 2019

Vandaag hebben het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie op deze website een nieuwe wijziging in de modellen van het UPO 2019 gepubliceerd. Het betreft een tekstuele wijziging die het gevolg is van de behandeling in de Tweede Kamer van de implementatiewet IORP II.

Op 18 oktober 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Nederlandse implementatiewet IORP II. De Tweede Kamer stemde daarnaast in met een amendement waardoor er extra informatie moet worden toegevoegd aan het UPO 2019. Deze informatie is nu toegevoegd aan de UPO 2019-modellen.

Toegevoegde informatie
In het aangenomen amendement is opgenomen dat alle UPO-modellen per 2019 informatie bevatten over het land waar het pensioen is ondergebracht en de toezichthouder waar het pensioen onder valt. De volgende tekst is daarom aan de disclaimer toegevoegd:

De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden toezicht op pensioenuitvoerders in Nederland. Dus ook op <naam pensioenuitvoerder>.

Een tweede gevolg van het amendement is dat alle UPO-modellen (behalve het model voor ex-partners) altijd de dekkingsgraad naar Nederlandse maatstaf moet bevatten. Deze verplichting is in de UPO-handleiding opgenomen.

In de handleiding bij het UPO zijn de voornoemde wijzigingen als gemarkeerde tekst weergegeven, samen met wijzigingen die eerder voortvloeiden als gevolg van nadere regelgeving bij de implementatie van IORP II. U ziet al deze wijzigingen dus in één oogopslag.

Nog geen officiële goedkeuring
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de modellen voor het UPO 2019 nog niet officieel goedgekeurd. De minister doet dit nadat de Nederlandse implementatiewet is aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Naar verwachting is dat rond de Kerst, maar de koepelorganisaties verwachten geen wezenlijke wijzigingen meer in het UPO 2019. Daarom, en gezien de vele (IORP II-)wijzigingen in de UPO-modellen 2019, hebben de pensioenkoepels de modellen in juli 2018 beschikbaar gesteld vóór de goedkeuring van de minister. Dat geeft pensioenuitvoerders tijd om de modellen te implementeren.

Recente updates

Archief