Nieuwe tekst in Pensioen 1-2-3 door implementatie IORP II

In Pensioen 1-2-3 is tekst toegevoegd die voortvloeit uit de implementatie van de Europese IORP II-richtlijn. In de inleidende tekst van Laag 1 is een (verplichte) verwijzing opgenomen naar informatie over de omgang met maatschappelijk verantwoord beleggen. De toevoeging is verwerkt in alle teksten en voorbeelden op deze website. Pensioenuitvoerders zijn verplicht om hun Pensioen 1-2-3 per januari 2019 aangepast te hebben.

Laag 1
De aanpassing heeft alleen impact op teksten van Laag 1, niet op Laag 2-teksten.

Implementatie IORP-verplichtingen
Oorspronkelijk zou als gevolg van de implementatie van IORP II in Pensioen 1-2-3 óók een tekst worden toegevoegd over het vestigingsland en toezichthouders van de pensioenuitvoerder. Als gevolg van een amendement van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt wordt deze IORP II-verplichting opgenomen in het Uniform pensioenoverzicht (UPO 2019) en is hij niet in Pensioen 1-2-3 opgenomen. Het ministerie van SZW heeft toegezegd de wet- en regelgeving hierop te laten aansluiten.

Recente updates

Archief