UPO-modellen 2019 gepubliceerd

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben vandaag op deze website de UPO-modellen 2019 en de bijbehorende handleiding gepubliceerd.

Wijzigingen veelal naar aanleiding van IORP II
De belangrijkste wijzigingen in de modellen vloeien voort uit de herziening van de Europese IORP II-richtlijn. In januari 2019 moet de herziene IORP II-richtlijn in de Nederlandse wet zijn geïmplementeerd. De UPO-modellen die pensioenuitvoerders in 2019 versturen, moeten derhalve voldoen aan deze nieuwe wetgeving. De belangrijkste wijzigingen zijn dat het UPO is uitgebreid met een aantal nieuwe informatie-elementen (zoals premie, dekkingsgraad en kosten) en dat ook voor gewezen deelnemers jaarlijks een UPO beschikbaar moet worden gesteld. Daarnaast zijn er in de modellen enkele (kleine) aanpassingen gedaan die niet voortvloeien uit gewijzigde regelgeving, zoals verduidelijking over het nabestaandenpensioen na uitdiensttreding. In de handleiding zijn de wijzigingen nader toegelicht.

Nog geen officiële goedkeuring
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de modellen voor het UPO-2019 nog niet officieel goedgekeurd. De minister kan dit pas doen nadat de Nederlandse implementatiewet is aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Naar aanleiding van kamerbehandelingen kunnen in een later stadium nog wijzigingen in de UPO-templates worden aangebracht. Naar verwachting van de koepelorganisaties zullen dat geen wezenlijke of ingrijpende wijzigingen zijn. Daarom en gezien de vele (IORP II-)wijzigingen in de UPO-modellen 2019 stellen de pensioenkoepels de modellen nu al beschikbaar. Dat geeft pensioenuitvoerders tijd om de modellen te implementeren.

Recente updates

Archief