UPO-modellen 2020 officieel vastgesteld

Minister Koolmees van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 29 augustus 2019 de modellen voor het UPO 2020 officieel vastgesteld.

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars publiceerden de concepten voor de modellen en handleiding voor het UPO 2020 al begin april 2019 op deze website. De pensioenkoepels publiceerden de concepten al voorafgaand aan de officiële vaststelling door de minister om pensioenuitvoerders de tijd te geven de modellen te implementeren.

Bereikbaar pensioen in drie scenario’s
Zoals bij de publicatie van de conceptmodellen is toegelicht, is de belangrijkste wijziging in de modellen voor het UPO 2020 het opnemen van het bereikbaar pensioen in drie scenario’s, berekend met de Uniforme Rekenmethodiek (URM). De drie scenario’s worden getoond in een ‘navigatiemetafoor’ op de UPO’s voor (actieve en gewezen) deelnemers. In de modellen voor het UPO voor ex-partners en gepensioneerden staan ze niet.

Als gevolg van het opnemen van de navigatiemetafoor op het UPO 2020 zijn enkele informatieblokken gewijzigd of toegevoegd. Daarnaast zijn er in de modellen enkele (kleine) aanpassingen gedaan die niet voortvloeien uit gewijzigde regelgeving. In de handleiding bij het UPO 2020 is – grijs gemarkeerd – aangegeven waar wijzigingen ten opzichte van UPO 2019 zijn opgenomen.

Kleine wijziging ten opzichte van de conceptmodellen
De modellen voor het UPO 2020 die minister Koolmees nu officieel heeft vastgesteld, zijn op enkele punten gewijzigd ten opzichte van de eerder gepubliceerde concepten. Dit onder meer naar aanleiding van advies van AFM. De wijzigingen ten opzichte van de conceptmodellen zijn:

  • In de modellen 1 en 5 is in het blok over verhoging en verlaging van pensioen in de afgelopen drie jaren de zin toegevoegd: [Hier neemt u een concluderende tekst op die de informatie in bovenstaande tabel duidt plus een toekomstverwachting.]
    In aansluiting hierop is in de handleiding bij het UPO de tekst op pagina 4 aangepast, evenals de toelichting bij de betreffende blokken op de modellen 1 en 5.
  • In de handleiding is bij alle modellen de uitleg bij de disclaimer aangepast en toegevoegd dat de AFM adviseert om geen disclaimer op te nemen.
  • In de handleiding is een verduidelijking opgenomen bij de modellen 2 en 3 bij de toelichting op de berekening van het onderste bedrag in de navigatiemetafoor.
  • Het plaatje van de navigatiemetafoor is meer in lijn gebracht met het plaatje dat MPO naar verwachting gaat tonen.

Hier vindt u de modellen en de handleiding voor het UPO 2020

Recente updates

Archief