UPO-modellen 2022 officieel vastgesteld

Staatssecretaris Wiersma van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 13 oktober 2021 de modellen voor het UPO 2022 officieel vastgesteld.

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars publiceerden de concepten voor de modellen en handleiding voor het UPO 2022 al eerder op deze website om pensioenuitvoerders de tijd te geven de modellen te implementeren. Zoals toen is aangegeven, bevatten de UPO-modellen voor 2022 géén wijzigingen ten opzichte van de modellen van UPO 2021. (Afgezien van verduidelijkende toelichtingen in de handleiding naar aanleiding van vragen van uitvoerders.)

Wet toekomst pensioenen
In 2019 evalueerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de communicatieverplichtingen in de Pensioenwet. Op basis daarvan trok minister Koolmees enkele conclusies die hij aan de Tweede Kamer zond met daarbij enkele beleidsvoornemens om te zorgen voor meer effectieve informatie voor deelnemers. Een van die voornemens is om de wettelijke verplichting tot het gebruik van het format van het UPO af te schaffen. Dit voornemen is opgenomen in het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen. Het is afhankelijk van het verdere traject van het wetsvoorstel wanneer nieuwe informatiebepalingen van kracht zullen zijn. In het licht van het voorgaande hebben de pensioenkoepels geen wijzigingen in het UPO 2022 opgenomen.

Hier vindt u de modellen en de handleiding voor het UPO 2022.

Recente updates

Archief