UPO-modellen voor 2022 blijven ongewijzigd

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben voor de zomer de concepten voor de UPO-modellen 2022 en de bijbehorende handleiding ter akkoord voorgelegd aan het ministerie van SZW. Er zijn in de UPO-modellen voor 2022 géén wijzigingen gedaan ten opzichte van de modellen van UPO 2021 (afgezien van verduidelijkende toelichtingen in de handleiding naar aanleiding van vragen van uitvoerders).

Zodra het ministerie van SZW de modellen voor het UPO 2022 officieel heeft goedgekeurd, publiceren de pensioenkoepels de modellen van UPO 2022 op deze website.

Recente updates

Archief