Nieuw standaardmodel voor verzekeraars en PPI’s per 1 september 2023

De minister heeft het voorstel voor vernieuwing van het Standaardmodel voor verzekeraars en PPI’s goedgekeurd. Het nieuwe model treedt per 1 september 2023 in werking.

De belangrijkste verbeterpunten die vanaf 1 september gelden zijn:

  • In blok 2 is de tekst over de voor- en nadelen van de variabele uitkering evenwichtiger geformuleerd.
  • In blok 6 is de schommelingenmeter vervangen voor de dalingenmeter. Ook is de schaling van de meter aangepast.
  • Ook in blok 6 zijn de teksten en de visualisatie aangepast, zodat deze matchen met de dalingenmeter.

Klik hier voor de handleiding, hier voor het standaardmodel in pdf en hier voor standaardmodel in Word-format.

Recente updates

Archief