Wijzigingen UPO 2019

Het Verbond en de Pensioenfederatie hebben vandaag op deze website gewijzigde UPO-modellen 2019 gepubliceerd. De modellen zijn op een viertal punten gewijzigd naar aanleiding van de verwachte publicatie van nadere regelgeving.

Nadere regelgeving
De UPO-modellen 2019 zijn op 11 juli 2018 gepubliceerd. Op dat moment werd er door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog gewerkt aan nadere regelgeving. Op basis van de nadere regelgeving hebben we de volgende punten gewijzigd aan het UPO:

  • Vermelden van de wezenlijke wijzigingen t.o.v. het UPO van het voorgaande jaar
  • Bij gewezen deelnemers hoeft in de blokken ‘verhoging’ en ‘verlaging’ alleen de indexatie en het korten in de afgelopen drie jaar te worden getoond. Dit was vijf jaar.
  • Het vermelden van het kapitaal op pensioendatum blijft optioneel.

Daarnaast is op verzoek van pensioenuitvoerders de handleiding verduidelijkt betreffende de weergave van de kosten in model 3.

Nog geen officiële goedkeuring
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de modellen voor het UPO 2019 nog niet officieel goedgekeurd. De minister doet dit nadat de Nederlandse implementatiewet is aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Naar aanleiding van kamerbehandelingen (of vragen/opmerkingen van pensioenuitvoerders) kunnen in een later stadium nog wijzigingen in de templates voor UPO 2019 worden aangebracht. Naar verwachting van de koepelorganisaties zullen dat geen wezenlijke of ingrijpende wijzigingen zijn. Daarom en gezien de vele (IORP II-)wijzigingen in de UPO-modellen 2019, stelden de pensioenkoepels de modellen al beschikbaar voor goedkeuring van de minister. Dat geeft pensioenuitvoerders tijd om de modellen te implementeren.

Recente updates

Archief